CMA Group Logo
CMAweb Introduction

Vitajte na stránkach spoločnosti CMA Group.

Sme dynamická, kvalifikovaná a neustále rozvíjajúca sa konzultačná spoločnosť, ktorá stojí na pevných základoch vedomostí, schopností a skúseností svojich zamestnancov a partnerov vo všetkých nami poskytovaných odborných konzultačných a manažérskych službách.
CMAweb Introduction1

"Sme mapou na Vašej ceste k úspechu."

Cieľom spoločnosti je spokojnosť klienta s výsledkami vzájomnej spolupráce, ktorú sa snažíme dosiahnuť na základe neustále rozvíjaného vysokého intelektuálneho kapitálu našej spoločnosti.

Našou víziou je stať sa jednou z popredných konzultačných spoločností na základe odbornosti a profesionality nášho tímu ako aj našich partnerov so silnou väzbou na spokojnosť zákazníka.

Pri poskytovaní konzultačných a poradenských služieb vychádzame z dlhoročných skúseností, ako aj z vlastného a zahraničného know-how a ľudského kapitálu, získaného úzkou spoluprácou s významnými zahraničnými partnermi.
CMAweb Introduction2

Tím spoločnosti CMA Group:

Naša spoločnosť stojí na pevných základoch ľudských vedomostí, zručností a skúseností, ktoré sa systematicky snažíme prehlbovať a zdokonaľovať. V našom tíme pracujú ako mladí a kreatívni konzultanti, tak aj skúsení a rozhľadení partneri a na neposlednom mieste profesionálni experti z rôznych oblastí.

Spolupracujeme s akademickou obcou a množstvo zrealizovaných projektov v súkromnej ale aj verejnej sfére nás nepretržite posúva ďalej. Našich ľudí neustále vzdelávame a podporujeme v osobnom rozvoji a raste. Investujeme predovšetkým do rozvoja ich intelektuálneho kapitálu. Každý nový projekt je pre našich pracovníkov výzvou a neopakovateľným procesom plánovania, realizácie, implementácie a prezentácie / resp. merania výsledkov.
CMAweb Introduction3