CMA Group Logo

Prekladateľské služby

CMAweb Translations

V oblasti prekladateľských služieb poskytujeme:

Grafické spracovanie a výstupné formáty

V prípade Vášho záujmu dokážeme dokumenty s prekladom graficky upraviť podľa Vašich predstáv a požiadaviek. Preklady dodáme v rovnakom formáte, ako ste nám ich doručili.

Spôsob objednania

Objednávka môže byť doručená prostredníctvom e-mailu, faxom alebo poštou. Objednávka prekladateľských služieb je k dispozícii tu. Každá objednávka musí obsahovať tieto povinné údaje: druh prekladu, požadovaný termín vyhotovenia, fakturačné a kontaktné údaje klienta. Následne je pred začiatkom realizácie každá objednávka okontrolovaná a spätne potvrdená, čím sa stáva záväznou.

Platba

Po spracovaní prekladu, Vám bude prostredníctvom e-mailu doručená informačná faktúra. Originál potvrdenej faktúry bude zaslaný klasickou poštou. Platba za prekladateľské služby sa uskutočňuje na základe faktúry prevodným príkazom na číslo účtu uvedené vo faktúre.

Ochrana údajov

Všetky informácie o našich klientoch a prekladoch sú prísne dôverné. Vaše projekty sú archivované v prípade ich budúcej potreby.