CMA Group Logo

Prieskum trhu

CMAweb Market Research

Prieskum trhu napomáha vašej spoločnosti robiť správne strategické rozhodnutia, zistiť potenciál vašich produktov na určenom trhu a predvídať správania sa vašich zákazníkov.

Ide o činnosť, pri ktorej sa informácie zbierajú, analyzujú, triedia, spracúvajú a vyhodnocujú. Pri prieskume trhu sa sledujú nasledujúce informácie:

Naša spoločnosť realizuje v zmysle metodologického prístupu najčastejšie sekundárny prieskum trhu (informácie získané z rôznych zdrojov – Internet, štatistická ročenka, výročné správy spoločností, záznamy z obchodných kníh a pod.). Z hľadiska druhu informácií sa zameriavame predovšetkým na hospodársky prieskum trhu. Či už sa jedná o marketingové alebo fundraisingové aktivity klienta, resp. Market – Entry prieskumy, používame tie najmodernejšie metódy a prístupy. Poskytované služby:

Prieskum trhu

Dokumenty na stiahnutie