CMA Group Logo

História spoločnosti

CMAweb history2

Spoločnosť CMA Group, s.r.o. vznikla v marci roku 2008 v priamej nadväznosti na dlhodobú spoluprácu jej zakladateľov na desiatkach úspešne zrealizovaných projektov v spolupráci s významnou stredoeurópskou konzultačnou spoločnosťou Boda and Partners. Pôvodne sa zakladatelia spoločnosti orientovali na poradenstvo v súkromnej sfére stredných a veľkých podnikov so zameraním na Strategické plánovanie, Finančný manažment, Procesné analýzy a Procesný inžiniering, Výkonnosť podnikov v oblasti Investičných projektov, Dodávateľských sietí a logistiky, Akvizícií a základného Podnikového poradenstva. Postupne sa s rozvojom ekonomického prostredia v strednej Európe rozširovalo aj portfólio spoločnosťou poskytovaných služieb. Neustále zmeny a nové prístupy v manažmente spoločností, inštitúcií, či už z operatívneho, alebo strategického pohľadu nútia nielen manažérov, ale taktiež aj konzultantov k hľadaniu a využívaniu tých najefektívnejších metodológií a postupov či už v procese riadenia, zefektívňovania a v neposlednom rade poradenstva. Rýchlo sa meniaci a signifikantne rastúci trh strednej a východnej Európy predstavoval a predstavuje výzvu pre poradenské spoločnosti v oblasti implementácie nielen strategických rozhodnutí pomocou všetkých dostupných manažérskych nástrojov. Spoločnosť CMA Group vznikla za účelom podpory podnikov a spoločností, s cieľom pomôcť im na ceste k udržateľnému rastu a rozvoju.


logo SOPK

Od septembra 2008 je spoločnosť CMA Group, s.r.o. členom
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
CMAweb history