CMA Group Logo

Formulár pre prvotné posúdenie možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu

Na základe riadne vyplneného a odoslaného formulára Vám po spracovaní zašleme bezplatnú analýzu možností získania finančných prostriedkov z fodov EÚ a štátneho rozpočtu.

Žiadateľ:
Sídlo:
Prevádzka:
Právna forma:
Predmet podnikania:
Počet zamestnancov:
Vlastnícka štruktúra:
Kontaktná osoba:
Tel./mobil:
E-mail:
[PROJEKT]
Stručný popis projektového zámeru:
Lokalita plánovanej investície:
Predpokladaná výška investície:
 
  Súhlasím s použitím údajov za účelom spracovania analýzy!
Názov obce/mesta:
Okres:
Sídlo úradu:
Veľkosť obce (počet obyv.):
Kontaktná osoba:
Tel./mobil:
E-mail:
[PROJEKT]
Stručný popis projektového zámeru:
Lokalita plánovanej investície:
Predpokladaná výška investície:
  Súhlasím s použitím údajov za účelom spracovania analýzy!