CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

u

  • Udržateľnosť (sustainability)
  • Urbanistický obvod (UO) (urbanistic district)
  • Usmernenie CKO (Central Coordination Authority´s regulation)
  • Účinnosť (efficiency)

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z