CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

t

  • Technologické centrum (technological center)
  • Technologický inkubátor (technological incubator)
  • Trvalo udržateľný rozvoj (sustainable development)
  • Ťažiská osídlenia (settlement core areas)

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z