CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

r

  • Reálna konvergencia (real convergence)
  • Refundácia (refund)
  • Regionálna infraštruktúra (regional infrastructure)
  • Riadiaci orgán (Managing Authority)
  • Rovnosť príležitostí (equality of opportunities)

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z