CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

m

  • Malé a stredné podniky (MSP) (small and medium-sized enterprises - SMEs)
  • Marginalizované rómske komunity (Marginalised Roma Communities)
  • Monitorovanie (program, projekt) (monitoring)
  • Monitorovací výbor pre operačný program (Monitoring Committee for Operational Programme)
  • Monitorovacia správa projektu (project´s monitoring report)

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z