CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

h

  • Horizontálna priorita NSRR (horizontal priority of NSRF)
  • Hrubý domáci produkt (HDP)(Gross Domestic Product - GDP)

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z