CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

f

  • Faktory rozvoja (factors of development)
  • Forma pomoci (type of assistance)
  • Finančné inžinierstvo (inovatívne finančné nástroje) (financial engineering)
  • Finančný lízing (financial leasing)
  • Finančný prenájom (financial rental)

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z