CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

e

  • E-Government
  • Efektívnosť (effectiveness)
  • Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) (European Regional Development Fund)
  • Európska komisia (EK) (European Commision)
  • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD) (European Agricultural Fund for Rural Development)
  • Európsky sociálny fond (ESF) (European Social Fund)
  • Európska únia (EÚ)(European Union)
  • Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) (European Anti-Fraud Office)

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z