CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

d

  • Disparity (disparities)

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z