CMA Group Logo

Slovník pojmov

CMAweb Dictionary

a

  • Acquis communautaire
  • Akreditácia vzdelávacej aktivity (accreditation of educational activity)
  • Audit trail

Navigácia:Zobraz všetky
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z