CMA Group Logo

Kontaktné informácie

Centrála Banská Bystrica:
Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Bystrica headquarters map
Ing. Roman Cingel - konateľ spoločnosti
roman@cmagroup.sk
Cellphone +421 907 206 423
Ing. Michal Homola - prokurista
michal@cmagroup.sk
Cellphone +421 917 919 900
Kancelária Bratislava:
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
Bratislava office map
Mgr. Tomáš Pecher - business development manager
tomas@cmagroup.sk
Cellphone +421 908 484 668

Fakturačné údaje

CMA Group - logo
Sídlo spoločnosti:
Partizánska cesta 64
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
IČO: 44 013 361
DIČ: 2022550453
IČ DPH: SK2022550453
Tel.: +421 907 206 423
Fax: +421 48 416 3135
Email: info@cmagroup.sk
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
SWIFT: KOMASK2X
ČÚ: 1292838001/5600
IBAN: SK49 5600 0000 0012 9283 8001

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14452/S.  [Obchodný register]

CMA Services - logo
Sídlo spoločnosti:
Petelenova 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
IČO: 45 930 708
DIČ: 2023150283
IČ DPH: -
Tel.: +421 907 206 423
Fax: +421 48 416 3135
Email: services@cmagroup.sk
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
SWIFT: KOMASK2X
ČÚ: 1316342001/5600
IBAN: SK96 5600 0000 0013 1634 2001

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19321/S.  [Obchodný register]

Pošlite nám e-mail

Vaše meno:
Spoločnosť / organizácia:

Sektor:
Kontaktný e-mail:
Predmet správy:
Vaša otázka/správa/pripomienka: