CMA Group Logo

Foreign Business Development


Foreign Business Development
Spoločnosť CMA Group ťaží zo svojej siete medzinárodných kontaktov - expertov v oblasti samosprávy, podnikateľskej sféry, politickej sféry a samostatných expertov v oblasti obchodu, ekonómie a medzinárodných vzťahov.
V tejto sekcii ponúka spoločnosť CMA Group základné informácie na stiahnutie, ktoré pomôžu záujemcom o investovanie, resp. presadenie sa so svojimi produktmi alebo službami na jednotlivých zahraničných trhoch. Okrem základných informácií podporujúcich rozhodovací proces ohľadom umiestnenia svojej investície, realizácie nákupu komodít, predaja vlastných produktov alebo služieb, ponúkame v divízii Foreign Business Development aj consultingové služby.
Portfólio poskytovaných služieb v každej situácii závisí od požiadaviek klienta pre daný trh. Vo väčšine prípadov je odrazovým mostíkom pre penetráciu zahraničného trhu základný prieskum trhu, ktorý poskytne selektované informácie na základe špecifických požiadaviek klienta. Prieskum trhu sa môže týkať konkurenčných produktov a služieb, cenovej hladiny určitej skupiny komodít, možností na uloženie voľného finančného kapitálu a pod. Výsledok prieskumu trhu býva väčšinou základným rozhodovacím faktorom či sa klient rozhodne pre ďalšie kroky na danom trhu, alebo by vynaložené úsilie v danej oblasti bolo zbytočné.
Okrem prieskumov trhu vo vybraných krajinách sme schopní vyhľadať konkrétnych zákazníkov, obchodných partnerov, resp. zabezpečiť projektovou formou vybudovanie obchodného zastúpenia, či vybudovanie obchodnej siete. S klientmi spolupracujeme aj v oblasti akvizičných projektov a Due Dilligence procesu.
Pri vybraných typoch klientov zabezpečujeme na kľúč v rámci zahraničných obchodných vzťahov obchodné stretnutia s vybranými potenciálnymi klientmi. Forma a zapojenie našej spoločnosti v celom procese penetrácie zahraničného trhu závisí len na požiadavkách klienta. Sme schopní sa postarať o kompletné pretavenie zahranično – obchodnej politiky klienta do skutočnosti a poskytujeme všetky potrebné nástroje potrebné k tomuto procesu, či už ako balík služieb alebo len jednotlivé kroky v tomto procese.
Informácie uverejnené na stránke v sekcii na stiahnutie sú prevažne politicko – ekonomického charakteru. Ich cieľom je podať systematický prehľad o situácii v cieľových krajinách a priblížiť možnosť investovania pre podnikateľské subjekty. Zároveň v prípade konkrétnych požiadaviek klienta vieme zabezpečiť podrobné analýzy z politicko – ekonomickej oblasti, ktoré sumarizujú hlavné udalosti, možné scenáre ďalšieho vývoja v krajinách záujmu, ako aj v konkrétnych regiónoch týchto krajín. Jedným z cieľov týchto analýz je predkladať odporúčania pre našich zákazníkov, kde pri ich vypracovávaní spolupracujeme s kvalifikovanými odborníkmi priamo z krajín, v ktorých naša spoločnosť vykonáva Foreign Business Development.