CMA Group Logo

Due Diligence

Due diligence is a term used for a number of concepts involving either the performance of an investigation of a business or person, or the performance of an act with a certain standard of care. A common example of due diligence in various industries is the process through which a potential acquirer evaluates a target company or its assets for acquisition.

In business transactions, the due diligence process varies for different types of companies. The relevant areas of concern may include the financial, legal, labor, tax, environment and market/commercial situation of the company. Other areas include intellectual property, real and personal property, insurance and liability coverage, debt instrument review, employee benefits and labor matters, immigration, and international transactions.

Due Diligence sa v súčasnej dobe stáva aj na Slovensku štandardnou súčasťou procesu podnikových transakcií. Je to detailná analýza, prieskum a hodnotenie podniku, ktorý má byť celý alebo po častiach predaný. Dôležitou časťou procesu je získanie informácií s cieľom zistiť v podniku navrhovanom na predaj skryté príležitosti a riziká, aby bolo možné lepšie odhadnúť jeho hodnotu. V Due Diligence ide o analýzu podniku, predovšetkým v oblasti práva, daní, financií, s cieľom zobraziť silné i slabé miesta podniku a riziká spojené s jeho prevzatím. Tím vykonávajúci Due Dilligence by mal zahŕňať predovšetkým účtovníkov, audítorov a investičných bankárov v súvislosti s preskúmaním finančných výkazov a zostavením akvizičného podnikateľského plánu a právnikov v súvislosti s preskúmaním právneho stavu spoločnosti. Podľa potreby môže kupujúci do Due Dilligence zahrnúť aj odborníkov z iných oblastí. Due Diligence je dôležitým nástrojom pre stanovenie kúpnej ceny podniku a formulovanie zmlúv.