CMA Group Logo

Business Consulting

CMAweb Business Consulting
Strategickým cieľom našej spoločnosti je prostredníctvom našich konzultačných služieb a školení pomáhať našim klientom v oblastiach ako sú zvyšovanie výkonnosti podnikov, znižovanie nákladov, ekonomické a procesné riadenie, manažment zmeny, logistiku a dopravné plánovanie, procesné, organizačné, manažérske a nákladové audity, organizačné plánovanie a implementácia, plánovanie a riadenie ľudského kapitálu, stratégie, manažment cestovného ruchu a pod. Spoločne s našimi skúsenými odborníkmi, ktorý strávili mnoho rokov na manažérskych pozíciách tak v oblasti účtovníctva ako aj manažérskeho účtovníctva, a s pomocou siete expertov, sa usilujeme slúžiť našim zákazníkom pri pretváraní ich spoločností. Pri konzultačných projektoch úzko spolupracujeme s našim strategickým partnerom pre oblasť Business Consultingu spoločnosťou Boda & Partners, Ltd.

Vzhľadom na to, že náš konzultačný tím tvoria prevažne odborníci zo zahraničia, je obsah sekcie Business Consulting momentálne k dispozícii prevažne v Anglickom jazyku.